Pozadí hlavního banneru

Náš učitelský tým

Víme, že učitel není jen osoba, která má děti učit. Děti totiž také lidsky formujeme, osobnostně rozvíjíme, začleňujeme do skupiny a jsme pro ně vzorem naším chováním a návyky. Aby byl pedagog dobrým učitelem Základní školy Navis, musí splňovat nejen profesní, ale i lidské nároky.

Vzhledem k tomu, že součástí naší školní filozofie je osobní vedení na bázi osobních setkávání (tutoring), klademe na učitele nároky i v oblasti morální zralosti, integrity osobnosti, a v oblasti motivace k sebevzdělávání a k dobře vykonané práci.

Věříme totiž, že vzorce chování se do velké míry přenáší příkladem.

“Představujeme posádku naší lodi Navis.”

 

Ředitel a vedení školy

Třídní učitelé

Učitelé

Asistenti

Vychovatelé

Další zaměstnanci