Základní škola Navis - s rodinou na jedné lodi.

Navis vzdělává žáky po všech stránkách, tedy po stránce akademické, osobnostní i duchovní.

Rodina
Rodina
Rodina
Vzdělání a výchova je v prvé řadě právem a zodpovědností rodičů. Žáci těží ze vzájemné harmonie mezi domovem a školou.
Vzdělání
Vzdělání
Vzdělání
Klademe velký důraz na kvalitu vzdělání, aniž bychom děti přetěžovali. Nabízíme nadstandardní výuku jazyků, matematiky a etiky.
Osobní vedení
Osobní vedení
Osobní vedení
Každému žákovi je přidělen osobní tutor, který mu pomáhá se zvládnutím látky a napomáhá rozvoji jeho osobnosti.
BIPE - Blog pro inovativní pedagogiku a etiku
Etika, hodnoty a smyslupné učení
15.10.2021
Etika, hodnoty a smyslupné učení
Patří etika a hodnotové vzdělávání do škol? Ano? Ale jaká etika a jaké hodnoty? Představa jednoho učitele či rodiče se nutně nemusí plně překrývat s pohledem jiných. Je to v pořádku? Máme děti vést k respektu názoru druhých, aniž bychom jako škola měli hodnotové zázemí stanovené a popsané? Nebo máme za sebou mít jakési hodnotové memorandum školy? Je hlavním „dokumentem“ v této oblasti školní řád, nebo třeba „třídní pravidla“? Může se dohoda o chování lišit třída od třídy, nebo to není pro školu zdravé? Jak se na věc díváte Vy?
Rodina
27.09.2021
Rodina
Věřím, že v době COVIDOVé si všichni ještě více a intenzivněji uvědomujeme, jak jsou pro nás důležité vztahy, potkávání se a společné sdílení. I mnozí osvícenější učitelé a ředitelé nyní mluví o potřebě socializace a umírnění se v oblasti dohánění látky. Žáci přicházející do školy potřebují více, než jen je „servisovat“ jako auto. Potřebují kolektiv, osobní přístup a v první řadě chápající a podporující rodinu. Mám za to, že jdeme hlouběji a více si uvědomujeme, že nejsme stroje na podávání výkonu, ale že je potřeba věnovat se stránkám, které možná byly doposud upozaďované – sociální inteligenci, empatii, schopnosti sebeovládání, schopnosti vyjadřování našich pocitů.
Ctnosti jinak
26.07.2021
Ctnosti jinak
V poslední době se znovu začalo diskutovat o tom, z čeho plyne naše štěstí. Jsme šťastní, když uspokojíme veškeré potřeby? Jsme šťastní, když se realizujeme? Opravdu jsme šťastní jen tehdy, když nejsme nijak omezováni?
Naše škola v číslech
Každý den žijeme naplno a snažíme se naše žáky posouvat kupředu.
80
  %
Průměrný školní percentil
85
  %
Overachieving in English
2610
  
Tutoringů ročně
9583
  
Průměrný roční počet vypitých káv
32
  
Počet školních písní
368
  
Uběhlé kilometry pro charitu