Základní škola Navis - s rodinou na jedné lodi.

Základní škola Navis vzdělává žáky po všech stránkách, tedy po stránce akademické, osobnostní i duchovní.

Rodina
Rodina
Rodina
Vzdělání a výchova je v prvé řadě právem a zodpovědností rodičů. Žáci těží ze vzájemné harmonie mezi domovem a školou.
Vzdělání
Vzdělání
Vzdělání
Klademe velký důraz na kvalitu vzdělání, aniž bychom děti přetěžovali. Nabízíme nadstandardní výuku jazyků, matematiky a etiky.
Osobní vedení
Osobní vedení
Osobní vedení
Každému žákovi je přidělen osobní tutor, který mu pomáhá se zvládnutím látky a napomáhá rozvoji jeho osobnosti.
BIPE - Blog pro inovativní pedagogiku a etiku