Gymnázium Navis

"Jsme gymnázium,
které má zájem o osobnostní formaci mladých lidí
a které chce budovat odpovědnou svobodu člověka."

   

Gymnázium 
Navis

S rodinou
na jedné lodi

 

 


 • Jsme nově zapsané gymnázium, máme proto nárok na výjimku v režimu odevzdávání přihlášek. Ta spočívá v tom, že je možné přihlášku odevzdávat až do data stanoveného pro přijímací zkoušku (tj. do května 2021).

 • V případě, že jste již vyplnili a odevzdali přihlášku na dvě jiné školy, nic se neděje. Stále můžete podat přihlášku na naši školu za předpokladu, že jste nestvrdili nástup zápisovým lístkem!

OSOBNOST, INTELEKT, VZTAHY

S našimi studenty pracujeme s celostním pohledem na člověka. Chceme, aby rostli a rozvíjeli se v oblasti své osobnosti, intelektu, ale také v oblasti vztahů s ostatními lidmi. Chceme přispívat k tomu, aby naši absolventi vstoupili do dospělého života vybaveni nejen znalostmi a dovednostmi, ale také hodnotovým zázemím, volními a pracovními návyky a schopností pracovat v týmu! 

Proto máme připraveny nástroje:

  • osobnostní tutoring - zaměřený na osobnostně-charakterovou práci, tvorba vlastního rozvojového plánu
  • mentoring - zaměřený na osobní oblast zájmu, zaměření na odemykání potenciálu studenta
  • výuku etiky - etos školy směřující k solidaritě, sdílení a nesobeckosti

Přihláška na SŠ.xlcx

Přihláška na SŠ.pdf

Vyhlášení

 

Nestihli jste DOD? Nevadí, zde nabízíme záznam.

 

Jsme zapsáni do rejstříku MŠMT a již od 1. 9. 2021 se nám podaří otevřít první ročník čtyřletého gymnázia Navis! Chcete vědět více? Zde Vám přinášíme informace, které Vám blíže ukážou, jakým směrem se vydáváme. Navazujeme na osvědčenou školní filozofii vycházející zaprvé z úzké spolupráce s rodiči, zadruhé z poskytování vynikajícího vzdělání a zatřetí z tutorského systému osobního růstu žáků. 

 • Jsme gymnázium, které má zájem o osobnostní formaci mladých lidí a které chce budovat odpovědnou svobodu člověka. 
 • Čtyřleté gymnázium je střední škola,  je tedy určené pro studenty s ukončenou základní docházkou (mezi 15 - 19 lety).
 • Jsme škola soukromá, a proto na pokrytí nákladů budeme vybírat školné ve výši 6.000 Kč/měsíc. 
 • Náš učitelský tým je připraven pracovat s dětmi s respektem a s upřímnou snahou o lidský rozvoj.
 • Do každého ročníku plánujeme přijmout maximálně 20 studentů.
 • Zde nabízme naši prezentaci Gymnázia NAVIS.

Máte zájem? Nyní nebo do budoucích let? Máme radost :)

 


Na co se zaměřujeme?

1. Jazykové dovednosti:

Vyšší hodinová dotace pro jazyky se zaměřením na dovednost a schopnost sebeprezentování se, na diskuzi, argumentaci.

Angličtina na vynikající úrovni (spolupracujeme se školami Rockbrook International a Rosemont v Dublinu, Irsku, nebo napířklad The Heights ve Washingtonu D.C.).

Španělština (spolupracujeme se školami ve Španělsku a máme možnost výjezdů našich gymnazistů na prestižní španělské střední školy).

Němčina (máme k dispozici certifikované lektory na zavedení přípravy na Deutsches Sprachdiplom).

2. Matematika:

Rozvoj analytického a kritického myšlení, vyšší hodinová dotace matematiky a specializované semináře v tomto oboru.

3. Informační technologie:

Cílená práce s technologiemi, programování, analytické myšlení a architektura programování.

4. Etika:

Vedení k hodnotám, vnitřní integritě osobnosti a odpovědné svobodě člověka.

Další specifika:

Gymnázium Navis se zaměřuje na vnitřní motivaci k učení, na osobní tutorské vedení, na rozvoj osobnostní dovedností a na upřímnou snahu o sebeřízené učení. Naše gymnázium se připravuje tak, aby vyhovělo nárokům proměnlivého 21. století. Ačkoliv neumíme předpovídat budoucnost, lze očekávat, že v budoucnu budeme stále více potřebovat osobnostní dovednosti.

Mezi naše pedagogické cíle patří důsledná práce na rozvoji dovednosti kriticky číst a myslet (Theory of Knowledge), mezipředmětová práce na projektech (motivovaných hledáním odpovědí na skutečné otázky a řešení opravdových problémů) a uvažování v lokálních a globálních souvislostech. 

Osobnostní dovednosti v bodech:

 • Komplexní řešení problémů
 • Kritické myšlení
 • Úsudek a rozhodovací procesy
 • Podpora kreativity
 • Týmová práce
 • Emoční a sociální inteligence

Kde gymnázium vzniká?

V novostavbě ve Světicích u Říčan, na vlakové trase S9 Praha - Říčany - Benešov. Pozemek školy sousedí s vlakovou zastávkou. Více informací o budově naleznete zde.

IZO: 181 119 021


Máte zájem?

Máme radost :) Vyplňte tento formulář.


Co si přejeme vybudovat pro naše studenty?

 Spolupráci s rodinami

 

Vynikající individualizované vzdělávání

 

Přátelskou atmosféru

 

Smysluplné učení a podporu kreativity

 

Smysl pro fair play

 

Osobnostní rozvoj

 

Duchovní přesah