Pozadí hlavního banneru

Pro uchazeče

Základní škola Navis

Základní škola Navis je devítiletá základní škola nabízející moderní akademické vzdělání zasazené do křesťanského hodnotového systému. Je to také škola vybudovaná rodinami pro děti. Byla založena v roce 2011 jako škola, která si klade za cíl rozvíjet děti po stránce akademické, osobnostní i duchovní. Nám svěřené děti vedeme k všestrannému rozvoji osobnosti. Roku 2014 jsme se stali školou s povolením ministerstva školství k vyučování v cizím jazyce (tj. v angličtině). Na druhém stupni učíme mimo anglického jazyka také španělský jazyk. Mimo jazyků zde investujeme další disponibilní hodiny do matematiky a IT.

Žáci dochází do tříd, které čítají okolo 20 žáků, což umožňuje opravdu důsledné dodržování filozofie školy a individuální přístup ke každému dítěti. Naše děti mají přiděleného tutora, který jej provází školním životem a plánuje společně s ním cíle osobnostního rozvoje. Tutoři se pravidelně schází s dětmi, i s rodiči.

Na naší škole se pro pokrytí nákladů na kvalitní výuku platí školné. Zároveň jsme vždy otevřeni diskuzi o možnostech každé rodiny.

“Věříme, že lidé mohou být šťastní, vzdělaní a solidární. Děti vedeme k zodpovědné svobodě.”
  • Nabízíme moderní vzdělání v křesťanském hodnotovém rámci.
  • Nabízíme osobní vedení dětí - tutoring.
  • Naše škola je oceněna jako Etická škola.
  • Klademe velký důraz na kvalitu vzdělání, děti ale nesmyslně nepřetěžujeme. 
  • Věříme, že lidé mohou být šťastní, vzdělaní a solidární.
  • Učitelé v naší škole jsou lidé na svém místě, v první řadě je učení baví a mají děti rádi.
  • Sídlíme na Praze-východ v Dobřejovicích a máme vlastní školní autobusy.
  • Do budoucna plánujeme otevření čtyřletého gymnázia.
“Jsme devítiletá základní škola s rozšířenou hodinovou dotací pro jazyky, matematiku a etiku.”

 

 
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.