Pro uchazeče

Základní škola Navis

Základní škola Navis je devítiletá základní škola nabízející moderní akademické vzdělání zasazené do křesťanského hodnotového systému. Je to také škola vybudovaná rodinami pro děti. Byla založena v roce 2011 jako škola, která si klade za cíl rozvíjet děti po stránce akademické, osobnostní i duchovní. Nám svěřené děti vedeme k všestrannému rozvoji osobnosti. Roku 2014 jsme se stali školou s povolením ministerstva školství k vyučování v cizím jazyce (tj. v angličtině). Na druhém stupni učíme mimo anglického jazyka také španělský jazyk. Mimo jazyků zde investujeme další disponibilní hodiny do matematiky a IT.

Žáci dochází do tříd, které čítají okolo 16-18 žáků, což umožňuje opravdu důsledné dodržování filozofie školy a individuální přístup ke každému dítěti. Naše děti mají přiděleného tutora, který jej provází školním životem a plánuje společně s ním cíle osobnostního rozvoje. Tutoři se pravidelně schází s dětmi, i s rodiči.

Na naší škole se pro pokrytí nákladů na kvalitní výuku platí školné. Zároveň jsme vždy otevřeni diskuzi o možnostech každé rodiny.

“Věříme, že lidé mohou být šťastní, vzdělaní a solidární. Děti vedeme k zodpovědné svobodě.”
 • Nabízíme moderní vzdělání v křesťanském hodnotovém rámci.
 • Nabízíme osobní vedení dětí - tutoring.
 • Naše škola je oceněna jako Etická škola.
 • Klademe velký důraz na kvalitu vzdělání, děti ale nesmyslně nepřetěžujeme. 
 • Věříme, že lidé mohou být šťastní, vzdělaní a solidární.
 • Učitelé v naší škole jsou lidé na svém místě, v první řadě je učení baví a mají děti rádi.
 • Sídlíme na Praze-východ v Dobřejovicích a máme vlastní školní autobusy.
 • Do budoucna plánujeme otevření čtyřletého gymnázia.
“Jsme devítiletá základní škola s rozšířenou hodinovou dotací pro jazyky, matematiku a etiku.”

Den otevřených dvěří

Velice rádi Vám představíme naší školu. Vysvětlíme školní filozofii a odpovíme na všechny otázky, které Vás zajímají.

Dny otevřených dveří se budou konat:

 • 26. 11. 2019
 • 24. 3. 2020

Zápis a přestup

Zápis

Velice si vážíme vašeho zájmu o naši školu. Jsme rádi, že oslovujeme rodiny, které mají opravdový zájem o vzdělání a výchovu svých dětí. Tak jako předchozí rok, i letos bude zápis probíhat formou dopolední návštěvy dětí v naší škole. Program povedou naše primární pedagožky a děti budou rozděleny do skupin po 10 až 15. Zároveň bude u zápisu přítomna školní speciální pedagožka a psycholožka. Sejdeme se v 8:30 a skončíme po 12:00, kdy děti dostanou oběd. Prosíme, abyste na zápis přinesli 100Kč, které uhradí náklady na pitný režim a jídlo. S sebou děti potřebují přezůvky a malou svačinku na dopolední pauzu. Pitný režim zajistíme. Nabízíme Vám i družinu do 17:00.

Je potřeba splnit tyto tři kroky:

 1. Své dítě zapište do tohoto formuláře
 2. Se mnou si domluvte schůzku, která proběhne ještě před zápisem. Promluvíme si o směřování naší školy a o specifikách výuky na Navisu. Pokud již na naší škole dítě máte, nebo pokud jsme se již viděli před rokem (a řešíte odklad), není potřeba schůzku domlouvat.
  Kontaktujte mne na: veprek@skoly-navis.cz nebo na tel. 775029593
 3. Vyplňte přihlášku. Můžete ji přinést na schůzku s panem ředitelem, v den zápisu, nebo můžete naskenovanou poslat na sekretariat@skoly-navis.cz

Bodově ohodnotíme:

Školní připravenost (sociální dovednosti, pozornost, samostatnost, komunikativní dovednosti, grafomotorika, jemná motorika, sluchová analýza, vizuální analýza) - celkem 20b.
Dítě má sourozence na ZŠ Navis - až 10b v závislosti na spolupráci s rodinou.
Dítě přichází ze školky MŠ Ratolest v Petříkově - až 2b v závislosti na spolupráci s rodinou.

Přestup

Naše škola stojí na pevném sepětí s rodinami. Proto vedeme s každou rodinou rozhovor, při kterém vysvětlíme školní filozofii a směřování školy. Našim cílem není vybrat "nejvýkonnější a nejchtřejší" děti, chceme s každou rodinou spolupracovat na akademickém rozvoji dítěte i na celkovém osobnostním růstu.

Při přestupu se domlouváme na zkušebním období u nás ve škole po dobu jednoho školního týdne. Chceme, aby nástup k nám do školy byl co nejplynulejší a pro všechny strany nejpříjemnější. Každé dítě dostane při příchodu do školy "buddyho", který pomůže provést po škole a vysvětlit naše školní prostředí.

Zkušenosti se zapojením nových dětí do našeho školního prostředí máme bohaté. Během školního roku 2015/2016 jsme vyrostli o 30% a děti se zapojily skvěle, jak ostatně potvrzují jejich tutoři i jejich výsledky v testech Kalibro. Od roku 2014 do roku 2018 jsme se ztrojnásobili! Naše výsledky zůstávají dlouhodobě špičkové. V roce 2018 i v 2019 jsme se umístili mezi 10% nejúspěšnějších škol v republice v plošném školním testování (3., 5. a 7. třída) ve SCIO srovnávacích testech.

Postup při přestupu na ZŠ Navis:

Osobní schůzka ředitele s rodinou, seznámení se s filozofií školy a s prostředím
Stanovení zkušebního období ve škole
Hodnotící schůzka s rodinou, vyřešení dokumentace (přihláška apod.)

Budeme se snažit vyhovět Vašemu výběru data, každopádně od nás dostanete potvrzující email. Do první třídy budeme přijímat nejvýše 16 dětí. Výsledky budou zveřejněny na webu školy nejpozději do 30 dnů od data zápisu. Těšíme se na setkání.

Máte zájem o zapsání svého dítěte na naši školu? Ozvěte se nám.

Spolek Navis

IČO: 05526752
Spolek Navis je zřizovatelem Základní školy Navis a jeho cílem je podpora vzdělávání a vzdělávání rodin v oblasti výchovy a vzdělávání. Pořádáme semináře, vzdělávací setkávání a pomáháme ostatním zřizovatelům zakládat nové školy. 

Členové spolku:
Dr. Ricardo Massmann, massmann@skoly-navis.cz
Ing. Jan Zicha, zicha@zicha.cz
Mgr. Jan Vepřek, veprek@skoly-navis.cz

Spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi:
www.msratolest.cz
www.parentes.cz
www.zssvetlo.com
www.svetylko.com
www.profamilia.cz

“Spolek Navis je zřizovatelem mateřských a základních škol, které usilují o lepší svět.”

Objevujme lepší svět!
Na začátku stáli rodiče, kteří chtěli pro své děti zajistit kvalitní vzdělání a zároveň vedení k morálním hodnotám. Cítíme, že v dnešní době je potřeba děti rozvíjet nejen po stránce akademické, ale je potřeba soustředit se i na stránku osobnostní a duchovní. Naše školy stojí na spolupráci s rodinami ve vedení a rozvoji dětí ve školkách i školách.

Děti i rodiny v našem projektu dostávají osoního tutora, který dítě i rodinu provází a pomáhá jim. Osobní tutoring je jedním z pilířů našeho projektu. Tímto způsobem je možné dosáhnout efektivního personalizovaného vzdělávání, které dítě rozvíjí po všech stránkách a které dítě motivuje k dalším pokrokům.

Děti vedeme k dobrým návykům, v našem ŠVP v rámci Etické výchovy dětem představujeme dobré vlastnosti (ctnosti). Děti každý měsíc usilují o posílení některé z nich (přátelství, spravedlnost, odpuštění apod.).

Chceme, aby naše nejmladší generace dosáhla ve svém životě štěstí a aby byla zodpovědná vůči ostatním lidem. Usilujeme o rozvoj zodpovědné svobody.

Spolek Navis je zřizovatelem mateřských a základních škol, které usilují o lepší svět.