Pozadí hlavního banneru

Pro uchazeče

Základní škola Navis

Navis je devítiletá základní škola a gymnázium nabízející moderní akademické vzdělání zasazené do křesťanského hodnotového systému. Je to také škola vybudovaná rodinami pro děti. Byla založena v roce 2011 jako škola, která si klade za cíl rozvíjet děti po stránce akademické, osobnostní i duchovní. Nám svěřené děti vedeme k všestrannému rozvoji osobnosti. Roku 2014 jsme se stali školou s povolením ministerstva školství k vyučování v cizím jazyce (tj. v angličtině). Na druhém stupni učíme mimo anglického jazyka také španělský jazyk. Mimo jazyků zde investujeme další disponibilní hodiny do matematiky a IT.

Žáci dochází do tříd, které čítají okolo 20-22 žáků, což umožňuje opravdu důsledné dodržování filozofie školy a individuální přístup ke každému dítěti. Naše děti mají přiděleného tutora, který jej provází školním životem a plánuje společně s ním cíle osobnostního rozvoje. Tutoři se pravidelně schází s dětmi, i s rodiči.

Na naší škole se pro pokrytí nákladů na kvalitní výuku platí školné. Zároveň jsme vždy otevřeni diskuzi o možnostech každé rodiny.

“Věříme, že lidé mohou být šťastní, vzdělaní a solidární. Děti vedeme k zodpovědné svobodě.”
“Jsme devítiletá základní škola s rozšířenou hodinovou dotací pro jazyky, matematiku a etiku.”

 

 
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.