Školné a stipendia

Základní škola Navis je soukromá škola a pro pokrytí nákladů vybíráme školné.

Možnost studia na naší škole se snažíme poskytnout všem rodinám, které mají o kvalitní vzdělání svých dětí zájem. S rodinou proto vedeme dialog a finanční překážky nejsou ty, které by rozhodovaly o přijetí či odmítnutí žáků. Stanovení výše stipendia se vždy opírá o reálné rodinné zázemí a při vedení rozhovoru je k dispozici školní ekonom.

Školné včetně učebnic činí 7.000 Kč měsíčně. Platí se pouze za 10 měsíců výuky. Vždy jsme otevřeni diskuzi o možnostech rodiny.

“Školné včetně učebnic činí 70.000 Kč/školní rok, vždy jsme ale otevřeni diskuzi o možnostech rodiny.”

1. dítě      70.000 Kč/školní rok
2. dítě      40.000 Kč/školní rok
3. dítě      30.000 Kč/školní rok

Vždy chceme, aby se rodina zapojila do chodu školy a měla zájem na kvalitní výuce. Někteří lidé pomáhají propagací, materiálně či jinými pro školu užitečnými aktivitami. Stojíme o vytvoření komunity lidí, kteří chtějí být prospěšní nejen svým dětem, ale i ostatním. Více se můžete dozvědět v záložce Crescat! zde.

“Jsme pro rodinu. Na každé další dítě v našem projektu dostanete slevu.”

Na druhé dítě se platí 4.000 Kč měsíčně, na třetí a další 3.000 Kč měsíčně.

“Otázka peněz není nikdy ta, která by rozhodovala o přijetí či nepřijetí rodiny do projektu.”

Základní škola Navis poskytuje možnost zapsat se do takzvaných Extra-kurikulárních aktivit. Jsou to hodiny angličtiny a sportu navíc. Pokud rodina platí plné školné, poskytujeme tyto hodiny zdarma jako bonus. Pokud rodina neplatí plné školné, je tato služba zpoplatněna jednorázovou platbou 3.000 Kč za pololetí (zhruba 50 Kč za hodinu). Více o EK aktivitách zde.

Mimo EK aktivit nabízíme individálně kroužky. Ty jsou placeny zvlášť, snažíme se však nabídnout dostupné a kvalitně zajištěné mimoškolní aktivity. Jsme pro rozvoj dětí ve všech ohledech. Více o kroužkách zde.