Pozadí hlavního banneru

Školné a stipendia

Školné a stipendia

Základní škola Navis je soukromá škola a pro pokrytí nákladů vybíráme školné.

Školné činí 6.000 Kč měsíčně, tedy 72.000 Kč ročně. Vždy jsme otevřeni diskuzi o možnostech rodiny. Možnost studia na naší škole se snažíme poskytnout všem rodinám, které mají o kvalitní vzdělání svých dětí zájem. S rodinou proto vedeme dialog a finanční překážky nejsou ty, které by rozhodovaly o přijetí či odmítnutí žáků. Stanovení výše stipendia se vždy opírá o reálné rodinné zázemí a při vedení rozhovoru je k dispozici školní finanční ředitel.

“Školné je stanoveno na 72.000 Kč za školní rok, vždy jsme ale otevřeni diskuzi o možnostech rodiny.

Na další sourozence v projektu Navis poskytujeme výrazné slevy. Jsme totiž pro rodinu a chceme, aby si kvalitní vzdělání mohly rodiny dovolit pro všechnysvé děti.

 • Jedno dítě v projektu Navis:
  72.000 Kč za školní rok
 • Dvě děti v projektu Navis:
  48.000 Kč za školní rok
 • Tři děti v projektu Navis:
  36
  .000 Kč za školní rok 
“Jsme pro rodinu. Na každé další dítě v našem projektu dostanete slevu.”

Vždy chceme, aby se rodina zapojila do chodu školy a měla zájem na kvalitní výuce. Někteří lidé pomáhají propagací, materiálně či jinými pro školu užitečnými aktivitami. Stojíme o vytvoření komunity lidí, kteří chtějí být prospěšní nejen svým dětem, ale i ostatním. Více se můžete dozvědět v záložce Crescat! zde.


“Otázka peněz není nikdy ta, která by rozhodovala o přijetí či nepřijetí rodiny do projektu.”

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.