Školné a stipendia

Základní škola Navis je soukromá škola a pro pokrytí nákladů vybíráme školné.

Školné činí 6.000 Kč měsíčně, tedy 72.000 Kč ročně. Vždy jsme otevřeni diskuzi o možnostech rodiny. Možnost studia na naší škole se snažíme poskytnout všem rodinám, které mají o kvalitní vzdělání svých dětí zájem. S rodinou proto vedeme dialog a finanční překážky nejsou ty, které by rozhodovaly o přijetí či odmítnutí žáků. Stanovení výše stipendia se vždy opírá o reálné rodinné zázemí a při vedení rozhovoru je k dispozici školní finanční ředitel.

“Školné činí 72.000 Kč za školní rok, vždy jsme ale otevřeni diskuzi o možnostech rodiny.

Na další sourozence v projektu Navis poskytujeme výrazné slevy. Jsme totiž pro rodinu a chceme, aby si kvalitní vzdělání mohly rodiny dovolit pro všechnysvé děti.

Jedno dítě v projektu Navis:
72.000 Kč za školní rok
Dvě děti v projektu Navis:
48.000 Kč za školní rok

Tři děti v projektu Navis:
36
.000 Kč za školní rok 

“Jsme pro rodinu. Na každé další dítě v našem projektu dostanete slevu.”

Vždy chceme, aby se rodina zapojila do chodu školy a měla zájem na kvalitní výuce. Někteří lidé pomáhají propagací, materiálně či jinými pro školu užitečnými aktivitami. Stojíme o vytvoření komunity lidí, kteří chtějí být prospěšní nejen svým dětem, ale i ostatním. Více se můžete dozvědět v záložce Crescat! zde.

“Otázka peněz není nikdy ta, která by rozhodovala o přijetí či nepřijetí rodiny do projektu.”

Základní škola Navis poskytuje možnost zapsat se do takzvaných Extra-kurikulárních aktivit. Jsou to hodiny angličtiny a sportu navíc. Pokud rodina platí plné školné, poskytujeme tyto hodiny zdarma jako bonus. Pokud rodina neplatí plné školné, je tato služba zpoplatněna jednorázovou platbou 3.000 Kč za pololetí (zhruba 50 Kč za hodinu). Více o EK aktivitách zde.

Mimo EK aktivit nabízíme individálně kroužky. Ty jsou placeny zvlášť, snažíme se však nabídnout dostupné a kvalitně zajištěné mimoškolní aktivity. Jsme pro rozvoj dětí ve všech ohledech. Více o kroužkách zde.