Pozadí hlavního banneru

Školné a stipendia

Školné a stipendia

Základní škola Navis je soukromá škola a pro pokrytí nákladů vybíráme školné.

Školné činí 6.800 Kč měsíčně, tedy 81.600 Kč ročně. Vždy jsme otevřeni diskuzi o možnostech rodiny. Možnost studia na naší škole se snažíme poskytnout všem rodinám, které mají o kvalitní vzdělání svých dětí zájem. S rodinou proto vedeme dialog a finanční překážky nejsou ty, které by rozhodovaly o přijetí či odmítnutí žáků. Stanovení výše stipendia se vždy opírá o reálné rodinné zázemí a při vedení rozhovoru je k dispozici školní finanční ředitel Vladislav Urda (urda@skoly-navis.cz).

“Školné je stanoveno na 81.600 Kč za školní rok, vždy jsme ale otevřeni diskuzi o možnostech rodiny.

Na další sourozence v projektu Navis poskytujeme výrazné slevy. Jsme totiž pro rodinu a chceme, aby si kvalitní vzdělání mohly rodiny dovolit pro všechny své děti.

  • Jedno dítě v projektu Navis:
    81.600 Kč za školní rok
  • Dvě děti v projektu Navis:
    druhé dítě 54.360 Kč za školní rok
  • Tři děti v projektu Navis:
    třetí dítě 40.800 Kč za školní rok 
“Jsme pro rodinu. Na každé další dítě v našem projektu dostanete slevu.”

Vždy chceme, aby se rodina zapojila do chodu školy a měla zájem na kvalitní výuce. Někteří lidé pomáhají propagací, materiálně či jinými pro školu užitečnými aktivitami. Stojíme o vytvoření komunity lidí, kteří chtějí být prospěšní nejen svým dětem, ale i ostatním.


“Otázka peněz není nikdy ta, která by rozhodovala o přijetí či nepřijetí rodiny do projektu.”

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.