Náš tým

Tým Základní školy Navis

Víme, že učitel není jen osoba, která má děti učit. Děti totiž také lidsky formujeme, osobnostně rozvíjíme, začleňujeme do skupiny a jsme pro ně vzorem naším chováním a návyky. Aby byl pedagog dobrým učitelem Základní školy Navis, musí splňovat nejen profesní, ale i lidské nároky.

Vzhledem k tomu, že součástí naší školní filozofie je osobní vedení na bázi osobních setkávání (tutoring), klademe na učitele nároky i v oblasti morální zralosti, integrity osobnosti, a v oblasti motivace k sebevzdělávání a k dobře vykonané práci.

Věříme totiž, že vzorce chování se do velké míry přenáší příkladem.

“Představujeme posádku naší lodi Navis.”

 

Ředitel


Mgr. Jan Vepřek
veprek@skoly-navis.cz

Ředitel školy, učitel hudební výchovy a anglického jazyka

Jan Vepřek je pedagog a ředitel Základní školy Navis. Studoval v Praze na Univerzitě Karlově a v Dublinu na University College Dublin obory anglický jazyk a hudební výchova/muzikologie. Je ženatý, má čtyři děti a rád se věnuje svým dětem a hudbě.

 


Zástupci ředitele


Olga Turnová
turnova@skoly-navis.cz

Zástupkyně ředitele pro první stupeň

Třídní učitelka 2. třídy

Olga dlouhodobě pracovala jako učitelka na mezinárodní škole a po mateřské dovolené se nyní vrací zpět k tomu, co má ráda. Vyučuje i soukromě angličtinu a se vzděláváním má bohaté zkušenosti.


Mgr. Peter Zafka
zafka@skoly-navis.cz

Zástupce ředitele pro druhý stupeň

Třídní učitel 7. třídy

Učitel matematiky, náboženství a IVT

Peter vystudoval matematiku a náboženství na Katolické univerzitě v Ružomberku. Je ženatý, má tři dcerky. Volný čas nejraději tráví s rodinou. Zajímá se o sport a počítače.

 


Třídní učitelé


Tereza Bezoušková
bezouskova@skoly-navis.cz

Třídní učitelka 1. třídy

Tereza dokončuje v Praze na Univerzitě Karlově obor Učitelství pro první stupeň základní školy se zaměřením na výuku hudební výchovy. Hudbě se ráda věnuje i ve svém volném čase, je členkou dvou pěveckých sborů a hraje na klavír.


Mgr. Jana Menzelová
menzelova@skoly-navis.cz

Asistentka pedagoga v 1. třídě

Jana vystudovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací Speciální pedagogika. Pět let působila jako třídní učitelka na ZŠ Dědina v Praze. Nyní žije se svým manželem a dvěma dětmi v Kostelních Střimelicích. Má ráda vycházky do přírody, rybaření, tancování a plavání.


Kateřina Buryšková
buryskova@skoly-navis.cz

Asistentka pedagoga v 2. a 6. třídě

Katka studuje obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy se specializací na angličtinu. Vede skautský oddíl v Benešově, má ráda divadlo a literaturu a nejradši tráví čas v přírodě.

 

Mgr. Dominika Ortová
ortova@skoly-navis.cz

Třídní učitelka 3. třídy

Dominika absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství pro první stupeň základní školy se zaměřením na výuku angličtiny. Baví ji cestování, tanec a má ráda děti.


Bc. Anežka Havránková
havrankova@skoly-navis.cz

Třídní učitelka 4. třídy
 
Anežka je studentkou PedF, obor učitelství pro první stupeň, a vystudovala ETF, obor sociální a pastorační práce. Ve volném čase se věnuje skautům v Horních Počernicích, kde je vedoucí střediska, a také se angažuje v různých aktivitách pro mládež.


Martina Thomsonová
thomsonova@skoly-navis.cz

Asistentka pedagoga ve 4. třídě
Martina studuje dálkově na pedagogické fakultě v Plzni. Zajímá se o psychologii a speciální pedagogiku. S velkým nasazením se stará o svou úzkou i širokou rodinu. Na své zahradě se snaží vytvořit zeleninovou, ovocnou a květinovou soběstačnost, s tím souvisí i péče o čmeláky a prospěšný hmyz. Je sportovně všestranná. Ráda čte, chodí do divadla. O prázdninách jezdí jako kuchařka na křesťanský tábor.


Mgr. Ludmila Sobotková
sobotkova@skoly-navis.cz

Třídní učitelka 5. třídy

Lída vystudovala na UK obor primární pedagogika a nějakou dobu vyučovala na ScioŠkole. Praxi s dětmi má i ze Sokola a z práce na táborech. Zaměřuje se na dramatickou výchovu a baví jí sport. Také hraje na klavír a ráda zpívá.


Michaela Justová
justova@skoly-navis.cz

Asistentka pedagoga v 5. třídě, učitelka předmětu Art

Míša studuje dálkově obor Arteterapie na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Celkově se zajímá o umění a jeho historii a ráda maluje. Když zrovna není v ZŠ Navis, dělá průvodkyni po Praze nebo včelaří a pěstuje zeleninu na zahradě v Dobřejovicích, kam se nedávno přestěhovala. Strávila rok v Irsku a mezi její další zájmy patří hra na kytaru a cestování.


Mgr. Petra Brňáková
brnakova@skoly-navis.cz

Třídní učitelka 6. třídy, učitelka matematiky a tělocviku

Petra pochází z Jižní Moravy od Kroměříže, v Brně vystudovala Přírodovědeckou fakultu MU učitelství matematika – deskriptivní geometrie. Práce s dětmi ji stále naplňuje a ráda hledá zpestření výuky. Má 3 děti, jejichž náplň volného času jí zabírá spoustu času. Sama ráda zpívá, tancuje a cvičí.


Mgr. Jakub Sluka
sluka@skoly-navis.cz

Třídní učitel 8. třídy, učitel českého jazyka a španělštiny

Jakub studoval učitelství pro 2. stupeň a střední školy a také studium speciální pedagogiky – učitelství pro 1. stupeň. Zajímá mě tutoring a vedení dětí, baví mě sport, hudba a čtení čehokoliv zajímavého.

 

Klára Bergmannová
bergmannova@skoly-navis.cz

Asistentka v 8. třídě

Klára studuje speciální pedagogiku na UK v Praze. Je veselá, spolehlivá a milá mladá pedagožka a zajímá se o zpěv a umění. Na naší škole bude zastávat pozici asistentky pedagoga v 8. třídě.

 

 


Učitelé


MA Ana Danila
danila@skoly-navis.cz

English teacher

Ana Danila is a graduate from Ovidius University of Constanta (Romania) with a Bachelor's Degree in Geography and a Master's Degree in Environmental Studies. She took her TEFL Certificate at The Language House in Prague this year and became an English Teacher. She is very passionate about her job and thinks that "teachers are the managers of the world greatest resource: CHILDREN". She is looking forward to continuing this noble profession and working with and among young learners.

 

Marek Hodek
hodek@skoly-navis.cz

Učitel předmětu Art, English a tělocviku, speciální pedagog v 5. třídě

Marek je studentem magisterského oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Čtyři roky působil jako lektor anglického jazyka, dramaterapie a arteterapie v občanském sdružení Votum v Bratislavě. Svůj volný čas nejraději tráví s přáteli v přírodě, věnuje se různým sportům a rád si přečte zajímavou knihu.


Mgr. Tereza Svobodová 
svobodova@skoly-navis.cz

Učitelka přírodovědných předmětů (Přírodopis, Zeměpis, Chemie)

Tereza absolvovala obor Ekologie a ochrana životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, a nyní ukončila studium obor Učitelství VVP SŠ a 2. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě UK. Baví ji příroda a vše s ní spojené, cestování, a ráda čte.

 

MUDr. Ricardo Massmann
massmann@skoly-navis.cz

Výchovný a vzdělávací koordinátor, učitel španělštiny, tutor

Ricardo pochází z Chile, kde vystudoval medicínu. Dále také studoval v Římě, kde dokončil studium teologie. Ricardovy dva rodné jazyky jsou španělština a němčina, ale mluví také italsky, německy a česky. U nás ve škole učí španělštinu a pomáhá vedení školy vytvářet pro děti podnětné prostředí pro neustálý růst. Je součástí projektu Navis od samého začátku. Ve volném čase se rád věnuje sportu a rád pracuje s mládeží.

 

Blanca Font Villanueva
font@skoly-navis.cz

Výchovná a vzdělávací koordinátorka, učitelka španělštiny, tutor

Blanca je Španělka a pochází z Madridu. Studovala žurnalistiku na Navarrské univerzitě. V Praze pracovala především jako lektorka španělštiny a také je členkou nadace, která rozvíjí vzdělávací projekty pro mládež a dospělé. Zajímá se o módu a umění, má ráda pěší turistiku a ráda tráví čas s přáteli.  

 


Sekce speciální pedagogiky a psychologie


 

Mgr. Jana Dlabolová
dlabolova@skoly-navis.cz

Speciální pedagožka

Jana vystudovala pedagogickou fakultu obor speciální pedagogika a sociální práce. Pět let pracovala jako speciální pedagog v Klokánku, působí jako lektorka v oblasti podpory rozvoje dětí předškolního a mladšího školního věku, vede průpravný kurz pro předškoláky a v ZŠ Navis bude mít na starost reedukaci dětí z nižších ročníků.

 


Družina a školní klub


Nikoleta Justová
krouzky@skoly-navis.cz

Vedoucí sekce mimoškolních aktivit

Družina, školní klub, kroužky

Nikoleta je vdaná a má 3 dospělé děti. Po ukončení studia SPŠ grafické pracovala v redakci novin jako výtvarná redaktorka – grafička. Po doplnění vzdělání na pedagogické fakultě UK pracuje jako pedagog volného času a věnuje se hlavně keramice, výtvarným činnostem a divadlu. Ráda cestuje, poslouchá hudbu a čte.


Mgr. Martina Justová
justova.martina@skoly-navis.cz

Vychovatelka

Martina vystudovala Sociální a charitativní práci na UK v Praze. Praxi s prací s dětmi získala již během studia. Pracovala jako asistent pedagoga, s dětmi v pěstounské péči a vedla zájmové kroužky. Ve volném čase ráda cestuje a chodí na procházky se psem.

 

Vojtěch Bílek
bilek@skoly-navis.cz

Vychovatel

Vojtěch chodil od dětství do skautského oddílu, od 15 let jezdil jako vedoucí na tábory a přišel za námi z Brna, kde 2 roky dělal programy pro teenagery v knihovně. Je ženatý a má malou dcerku. Vystudoval gymnázium v Náchodě a ve volném čase se věnuje médiím. Vyzkoušel si práci redaktora v regionální televizi a přispíval do kulturního časopisu Náchodský SWING.


Lada Kolompárová DiS
kolomparova@skoly-navis.cz

Vychovatelka
Lada absolvovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, ve třídě Mgr. Vladislava Macečka, obor trombon. Zkušenost s dětmi získala na Základní umělecké škole Karla Ditterse ve Vidnavě. Ráda se věnuje hudbě, její interpretaci, čtení a svým nejbližším.

 

 


Sekretariát školy


Mgr. Martina Běťáková
sekretarita@skoly-navis.cz

Provozní a finanční manažerka

Martina vystudovala Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, pracovala jako pedagog na Dívčí katolické střední škole v Praze a jako zástupce ředitele ZŠ a MŠ Psáry. Od roku 2008 vede též Rodinné centrum Domeček v Dolních Jirčanech, působí jako lektorka Efektivního rodičovství a od roku 2014 je místostarostkou obce Psáry. Od roku 2016 přednáší také v kurzech montessori pedagogiky. Energii a chuť k práci jí dodávají její dvě děti, Františka a Toník.


Ivana Uhlířová, DiS
uhlirova@skoly-navis.cz

Asistentka ředitele

Vystudovala sociální práci na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze 10. Je vdaná a má dvě děti, má ráda hudbu a ráda čte.

  

 


Kuchyň


Zdeňka Mašková
Kuchařka

Naše milá paní kuchařka byla v minulosti policistkou a má ráda pejsky a děti. Je energická a vždy ochotná pomoci a poradit.


Duchovní vedení


O. Manuel Lobo pochází ze Španělska, z Madridu. Studoval nejdříve chemii v Madridu a následně teologii a církevní právo v Římě a Pamploně, kde dokončil doktorát. Je v Praze od roku 1991 a věnuje se hlavně činnosti spojené s posláním Opus Dei: kázání, duchovnímu vedení a udělování svátostí.