Pozadí hlavního banneru

Zápis

Zápis

Máte zájem své dítě zapsat do první třídy na Základní školu Navis? Domluvte si osobní schůzku s panem ředitelem Mgr. Janem Vepřekem e-mailem na ericsson@skoly-navis.cz (Jan Ericsson) nebo telefonicky na +420 776 286 583. Na schůzku dorazte nejlépe oba rodiče.


Zájemka o zápis

Máte zájem? Nechte nám na sebe kontakt a vyplňte následující formulář:

Mám zájem

Jak se přihlásit k zápisu?

Na základě zájemky budeme evidovat Váš zájem a oslovíme Vás s termínem schůzky. Je také zapotřebí doručit podepsanou přihlášku. To je možné provést několika způsoby:

  • Mailem na sekretariat@skoly-navis.cz opatřenou Vaším elektronickým podpisem
  • Datovou schránkou na ID datové schránky: fq95vcu
  • Podepsanou přihlášku pošlete poštou/doneste osobně na ZŠ Navis, V Dolích 444, 251 01 Světice

Chcete-li potvrdit přijetí přihlášky kontaktujte, prosím, sekretariat@skoly-navis.cz.


Co je potřeba splnit?

K zápisu je potřeba, abychom si popovídali o našem směřování a abychom se alespoň trochu poznali. Pomůže nám to budovat kolektiv lidí, kteří souzní s naší školní filozofií.

  1. Vyplnit zájemku
  2. Dorazit na schůzku (oslovíme Vás mailem na základě zájemky), nejlépe oba rodiče, je-li to možné; nemůžete-li dorazit, najdeme alternativní způsob
  3. Zúčastnit se zápisu, je-li to možné (případně můžeme nabídnout alternativní způsob) a odevzdat přihlášku

Kdy bude zápis?

Zápis bude probíhat ve dnech 25. - 27. 4. 2023. Preferujeme účast Vašich ratolestí v rozsahu jednoho hravého setkání. S dětmi si pohrajeme, školní zralost sledujeme pouze do té míry, abychom mohli případně rodičům doporučit odklad školní docházky. Děti nijak nepřipravujte a nechte je těšit se na hraní na Základní škole Navis. Přesné datum zápisu od nás dostanete mailem.


Jak bodujeme a jak stanovujeme pořadí?

Splnění předpokladů k absolvování ŠVP ZV Škola pro rodinu Základní školy a gymnázia Navis (max. 30 bodů)
V případě rovnosti bodů uplatňujeme následující doplňková kritéria:

  • Uchazeč má na Základní škole a gymnáziu Navis sourozence (15 b.)
  • Soulad ŠVP PV s ŠVP ZV Škola pro rodinu Základní školy a gymnázia Navis (například spřízněná Mateřská škola Ratolest) (5 b.)
  • Los

Do první třídy v roce 2023/24 přijmeme 22 žáků.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně kritérií či postupu se můžete obrátit na pana ředitele Jana Vepřeka, +420 775 029 593, nebo veprek@skoly-navis.cz

Nahlížení do spisu je možné po předchozí domluvě (sekretariat@skoly-navis.cz), a to do vyhlášení výsledků zápisu. 


Je Vaše dítě zralé pro školu?

Zároveň prosíme všechny rodiče, aby zvážili školní zralost svých dětí, škola má děti bavit. V případě jakýchkoliv nejasností je možnost spojit se s naší speciální pedagožkou Mgr. Janou Dlabolovou dlabolova@skoly-navis.cz, která Vám s otázkou školní zralosti ráda poradí.

V případě, že žádáte o odklad, je potřeba k přihlášce také dodat žádost o odklad a doporučení z PPP a od praktického lékaře.

Děkujeme za Váš zájem! 

Za tým ZŠ Navis
Mgr. Jan Vepřek, ředitel

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.