Náš učitelský tým

Učitelský tým Základní školy Navis

Víme, že učitel není jen osoba, která má děti učit. Děti totiž také lidsky formujeme, osobnostně rozvíjíme, začleňujeme do skupiny a jsme pro ně vzorem naším chováním a návyky. Aby byl pedagog dobrým učitelem Základní školy Navis, musí splňovat nejen profesní, ale i lidské nároky.

Vzhledem k tomu, že součástí naší školní filozofie je osobní vedení na bázi osobních setkávání (tutoring), klademe na učitele nároky i v oblasti morální zralosti, integrity osobnosti, a v oblasti motivace k sebevzdělávání a k dobře vykonané práci.

Věříme totiž, že vzorce chování se do velké míry přenáší příkladem.

“Představujeme posádku naší lodi Navis.”

Ředitel


Mgr. Jan Vepřek
veprek@skoly-navis.cz

Ředitel školy, učitel hudební výchovy a anglického jazyka

Mgr. Jan Vepřek je pedagog a ředitel Základní školy Navis. Studoval v Praze na Univerzitě Karlově a v Dublinu na University College Dublin obory anglický jazyk a hudební výchova/muzikologie. Je ženatý, má tři děti a rád se věnuje svým dětem a hudbě.


Třídní učitelé


Mgr. Eva Beránková
berankova@skoly-navis.cz

Třídní učitelka 1. třídy

Eva vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na dramatickou výchovu, baví ji tanec a cestování. Pracovala jako dětská animátorka v zahraničí a také se zúčastnila pracovního pobytu v USA.


Mgr. Dominika Ortová
ortova@skoly-navis.cz

Třídní učitelka 2. třídy

Dominika absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství pro první stupeň základní školy se zaměřením na výuku angličtiny. Baví ji cestování, tanec a má ráda děti.


Tereza Bezoušková
bezouskova@skoly-navis.cz

Tereza dokončuje v Praze na Univerzitě Karlově obor Učitelství pro první stupeň základní školy se zaměřením na výuku hudební výchovy. Hudbě se ráda věnuje i ve svém volném čase, je členkou dvou pěveckých sborů a hraje na klavír.

Tereza bude v roce 2017/2018 na charitativní stáži a do ZŠ Navis se vrátí v následujícím roce.


Bc. Anežka Havránková
havrankova@skoly-navis.cz

Třídní učitelka 3. třídy
 
Anežka je studentkou PedF, obor učitelství pro první stupeň, a vystudovala ETF, obor sociální a pastorační práce. Ve volném čase se věnuje skautům v Horních Počernicích, kde je vedoucí střediska, a také se angažuje v různých aktivitách pro mládež.


Mgr. Ludmila Sobotková
sobotkova@skoly-navis.cz

Třídní učitelka 4. třídy

Paní učitelka Lída vystudovala na UK obor primární pedagogika a nějakou dobu vyučovala na ScioŠkole. Praxi s dětmi má i ze Sokola a z práce na táborech. Zaměřuje se na dramatickou výchovu a baví jí sport. Také hraje na klavír a ráda zpívá.


Mgr. Bc. Petr Dulava
dulava@skoly-navis.cz

Třídní učitel 5. třídy

Petr pochází ze Vsetína, je veselý, energický, a ačkoli je otevřený novým věcem, myšlenkám a nápadům, sám se pokládá za člověka s jasnými hodnotami. Absolvoval Ostravskou Univerzitu, obory Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a tělesnou výchovu a sport. Věnuje se hokejbalu, má rád sport, četbu a pobyt v přírodě s přáteli.


Mgr. Peter Zafka
zafka@skoly-navis.cz

Třídní učitel 6. třídy

Učitel matematiky, náboženství a IVT

Vystudoval jsem matematiku a katolické náboženství na Katolické univerzitě v Ružomberku. Jsem ženatý, mám dvě dcerky. Volný čas nejraději trávím s rodinou. Zajímám se o sport a počítače.


Bc. Jakub Sluka
sluka@skoly-navis.cz

Třídní učitel 7. třídy

Studoval jsem učitelství pro 2. stupeň a střední školy a dokončuji studium speciální pedagogiky - učitelství pro 1. stupeň. Zajímá mě tutoring a vedení dětí, baví mě sport, hudba a čtení čehokoliv zajímavého.


Učitelé


Mgr. Jaroslava Roubíčková
roubickova@skoly-navis.cz

Učitelka anglického jazyka

Jsem vdaná a mám 2 dospělé děti. Začala jsem studovat nejprve medicínu, později jsem absolvovala magisterské studium anglického jazyka na Pedagogické fakultě v Olomouci. S manželem jsme strávili 4 roky v Kanadě. Baví mě tanec, zpěv nebo práce na zahradě.


Marek Hodek
hodek@skoly-navis.cz

Učitel předmětu Art, EK English a tělocviku, asistent pedagoga ve 4. třídě

Jsem studentem oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Čtyři roky jsem působil jako lektor anglického jazyka, dramaterapie a arteterapie v občanském sdružení Votum v Bratislavě. Svůj volný čas nejraději trávím s přáteli v přírodě, věnuji se různým sportům a rád si přečtu zajímavou knihu.


Mgr. Tereza Svobodová 
svobodova@skoly-navis.cz

Učitelka přírodovědných předmětů (Přírodopis, Zeměpis, Chemie)

Absolvovala jsem obor Ekologie a ochrana životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, a nyní studuji obor Učitelství VVP SŠ a 2. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě UK. Baví mě příroda a vše s ní spojené, cestování, a ráda čtu.

 

Mgr. Petra Brňáková
brnakova@skoly-navis.cz

Učitelka matematiky a tělocviku

Pocházím z Jižní Moravy od Kroměříže, v Brně jsem vystudovala Přírodovědeckou fakultu MU učitelství matematika - deskriptivní geometrie. Práce s dětmi mě stále naplňuje a ráda hledám zpestření výuky. Mám 3 děti, jejichž náplň volného času mi zabírá spoustu času. Sama ráda zpívám, tancuji a cvičím.

 

Mr. Dennis Legarde Adolacion
adolacion@skoly-navis.cz

Učitel anglického jazyka 5., 6., a 7. třída

Dennis pochází z Filipín, kde 16 let působil jako primární pedagog se zaměřením na anglický jazyk. Na prestižní škole Westbridge School zastával pozici zástupce ředitele pro první stupeň základní školy. Rok také učil v Dubaji. Je velice energický a motivující pedagog. Je ženatý a má syna Alvara.

 

MUDr. Ricardo Massmann
massmann@skoly-navis.cz

Výchovný a vzdělávací koordinátor, učitel španělštiny, tutor

Ricardo pochází z Chile, kde vystudoval medicínu. Dále také studoval v Římě, kde dokončil studium teologie. Ricardovy dva rodné jazyky jsou španělština a němčina, ale mluví také italsky, německy a česky. U nás ve škole uší španělštinu a pomáhá vedení školy vytvářet pro děti podnětné prostředí pro neustálý růst. Je součástí projektu Navis od samého začátku. Ve volném čase se rád věnuje sportu a rád pracuje s mládeží.

 

Mgr. Kateřina Mácová
macova@skoly-navis.cz

Učitelka náboženství, asistentka pedagoga v 1. třídě, vychovatelka

Kateřina vystudovala obor Učitelství náboženství, etiky a filosofie na Karlově univerzitě. V současné době si rozšiřuje odbornou kvalifikaci na učitelství prvního stupně ZŠ v Českých Budějovicích. Ve volném čase se věnuje dětem ve skautském oddíle nebo salesiánské mládeži. Ráda poznává nová místa a lidi, odpočívá u tvoření, sportování a v přírodě.


Michaela Justová
justova@skoly-navis.cz

Asistentka pedagoga ve 4. třídě

Míša studuje dálkově obor Arteterapie na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Celkově se zajímá o umění a jeho historii a ráda maluje. Když zrovna není v ZŠ Navis, dělá průvodkyni po Praze nebo včelaří a pěstuje zeleninu na zahradě v Dobřejovicích, kam se nedávno přestěhovala. Strávila rok v Irsku a mezi její další zájmy patří hra na kytaru a cestování.


Olga Turnová
turnova@skoly-navis.cz

Asistentka pedagoga ve 3. třídě

Olga dlouhodobě pracovala jako učitelka i asistentka pedagoga na mezinárodní škole a po mateřské dovolené se nyní vrací zpět k tomu, co má ráda. Vyučuje i soukromě angličtinu a se vzděláváním má bohaté zkušenosti.


Tereza Havránková
havrankova.tereza@skoly-navis.cz

Asistentka pedagoga v 5. třídě

Tereza má za sebou roční práci asistentky pedagoga ve škole pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Studovala Arcibiskupské gymnázium v Praze a má vystudovaný akreditovaný kurz pro asistenci pedagoga. Je vedoucí skautek v Horních Počernicích a na Chaloupkách SHM. Kromě práci s dětmi se věnuje divadlu a tanci, občas i vaření.

 

Sekce speciální pedagogiky a psychologieMgr. Taťána Velková
velkova@skoly-navis.cz

Vedoucí sekce speciální pedagogiky a psychologie

Vystudovala jsem Univerzitu Karlovu obor Psychologie-speciální pedagogika. Během studia jsem pracovala několik let jako lektor primární prevence a ve Zkouškách nanečisto. Jako dobrovolník jsem prošla mnoha praxemi včetně několikaleté spolupráce s Jedličkovým ústavem. Po studiu jsem pracovala jako speciální pedagog a školní psycholog. 
Vedle práce, která je mi zároveň i neustálou inspirací a výzvou, trávím čas především s rodinou a svými dvěma dcerkami. Pokud je čas, mám ráda literaturu, filmy a jakékoliv aktivity v přírodě.

 

Bc. Markéta Ritschelová

ritschelova@skoly-navis.cz

Speciální pedagožka, vychovatelka

Vystudovala jsem Univerzitu Karlovu obor Speciální pedagogika.  Mám za sebou čtyřletou praxi se specializací na logopedii, surdopedii a psychopedii. Jsem spoluzakladatelka logopedicko-terapeutických táborů pro děti TiMe. Vedle práce, je mou velkou zálibou sport, obzvláště basketbal.

Mgr. Jana Dlabolová
dlabolova@skoly-navis.cz

Speciální pedagožka

Mgr. Jana Dlabolová vystudovala pedagogickou fakultu obor speciální pedagogika a sociální práce. Pět let pracovala jako speciální pedagog v Klokánku, působí jako lektorka v oblasti podpory rozvoje dětí předškolního a mladšího školního věku, vede průpravný kurz pro předškoláky a v ZŠ Navis bude mít na starost reedukaci dětí z nižších ročníků.Družina a školní klub

Justine Lyris Bacay
bacay@skoly-navis.cz

Vychovatelka

Justine pochází z Filipín. Vystudovala obor v oblasti komunikace. Je zakladatelkou a prezidentkou organizace Child Zero, která pomáhá dětem se sociálními problémy se znovuzačleněním do společnosti. V ČR již strávila rok na učitelské pozici a Čechy se jí velmi líbí. U nás ve škole bude pracovat na pozici lektorky odpoledních aktivit a zároveň povede hodiny angličtiny.


Kristýna Fifernová
fifernova@skoly-navis.cz

Tutorka

Kristýnu inspirovala práce s dětmi v Navis natolik, že se rozhodla změnit obor a nyní studuje Učitelství pro 1.stupeň se specializací na Anglický jazyk na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Na ZŠ se nyní věnuje odpoledním aktivitám v družině a přípravě na první svaté přijímání. Ve volném čase ráda hraje na saxofon a kytaru.


Mgr. Martina Justová
justova.martina@skoly-navis.cz

Vychovatelka

Martina vystudovala Sociální a charitativní práci na UK v Praze. Praxi s prací s dětmi získala již během studia. Pracovala jako asistent pedagoga, s dětmi v pěstounské péči a vedla zájmové kroužky. Ve volném čase ráda cestuje a chodí na procházky se psem.

 

Klára Ratajová
ratajova@skoly-navis.cz

Vychovatelka

Vystudovala jsem The English College in Prague a nyní dokončuji kombinovaný obor Teritoriální studia na FSV UK. Dětem jsem se věnovala jako vychovatelka na dětských táborech a školách v přírodě a jako lektorka kroužků angličtiny v Salesiánském klubu mládeže a v Jurta klubu v Běchovicích. Rok jsem žila ve Finsku, kde mě fascinovala divoká příroda. Mám ráda historii, cizí jazyky a hru na příčnou flétnu. Svůj volný čas věnuji rodině.

 

Kroužky


Nikoleta Justová
krouzky@skoly-navis.cz


Organizátorka kroužků

Jsem vdaná a mám 3 dospělé děti. Po ukončení studia SPŠ grafické jsem pracovala v redakci novin jako výtvarná redaktorka – grafička. Po doplnění vzdělání na pedagogické fakultě UK pracuji jako pedagog volného času a věnuji se hlavně keramice, výtvarným činnostem a divadlu. Ráda cestuji, poslouchám hudbu a čtu.

  

Sekretariát školy


Mgr. Martina Běťáková
sekretarita@skoly-navis.cz

Provozní a finanční manažerka

Martina vystudovala Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, pracovala jako pedagog na Dívčí katolické střední škole v Praze a jako zástupce ředitele ZŠ a MŠ Psáry. Od roku 2008 vede též Rodinné centrum Domeček v Dolních Jirčanech, působí jako lektorka Efektivního rodičovství a od roku 2014 je místostarostkou obce Psáry. Od roku 2016 přednáší také v kurzech montessori pedagogiky. Energii a chuť k práci jí dodávají její dvě děti, Františka a Toník.


Ivana Uhlířová, DiS
uhlirova@skoly-navis.cz

Asistentka ředitele

Vystudovala sociální práci na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze 10. Je vdaná a má dvě děti, má ráda hudbu a ráda čte.

  

Duchovní vedení

O. Manuel Lobo pochází ze Španělska, z Madridu. Studoval nejdříve chemii v Madridu a následně teologii a církevní právo v Římě a Pamploně, kde dokončil doktorát. Je v Praze od roku 1991 a věnuje se hlavně činnosti spojené s posláním Opus Dei: kázání, duchovnímu vedení a udělování svátostí.

 

Kontaktujte nás: Kontakty