Dokumenty

Základní škola Navis má specifickou filozofii vzdělávání a výchovy. Zde ji nabízíme k prostudování.

Filozofie školy


Školní vzdělávací program Základní školy Navis se jmenuje Škola pro rodinu a je vypracován s ohledem na úzkou spolupráci s rodinou. ŠVP je platné od 1.9.2013, nyní je v něm zapracovaný i dodatek č.1/2014.

Program je doplněn měsíčním plánem formace ctností zaměřeným vždy na určitou dobrou vlastnost a její rozvíjení u dětí. Toto schéma můžete nalézt v záložce Výchova ke ctnostem.

Škola pro rodinu


Naše škola vypracovala učebnici etiky Rosteme, kterou poskytujeme i ostatním školám k výuce etiky.

Rosteme I

Rosteme II


Českou školní inspekcí byla ZŠ Navis (tehdy Parentes) v roce 2012 hodnocena jako škola otevřená rodinám s velice dobrou úrovní vzdělávání.

Inspekční zpráva


Školní řád je v plném znění k nahlédnutí zde. Obsahuje i kodex slušného chování žáka, který srozumitelnou formou shrnuje školní řád do praktických ponaučení o chování ve škole.

Školní řád


Další dokumenty:

Žádost o IVP

Žádost o odklad

Kontaktujte nás: Kontakty