O škole

Základní škola Navis

Základní škola Navis je devítiletá základní škola nabízející moderní akademické vzdělání zasazené do křesťanského hodnotového systému. Byla založena v roce 2011 jako škola, která si klade za cíl rozvíjet děti po stránce akademické, osobnostní i duchovní. Nám svěřené děti vedeme k všestrannému rozvoji osobnosti.

Roku 2014 jsme se stali školou s povolením ministerstva školství k vyučování v cizím jazyce (tj. v angličtině).

V roce 2016/2017 jsme otevřeli druhý stupeň. Na druhém stupni učíme mimo anglického jazyka také španělský jazyk. Mimo jazyků zde investujeme další disponibilní hodiny do matematiky a IT.

Do budoucna plánujeme otevření čtyřletého gymnázia.

Žáci dochází do tříd, které čítají kolem 15 žáků, což umožňuje opravdu důsledné dodržování filozofie školy a individuální přístup ke každému dítěti. Naše děti mají přiděleného tutora, který jej provází školním životem a plánuje společně s ním cíle osobnostního rozvoje. Tutoři se pravidelně schází s dětmi, i s rodiči.

Naše škola je oceněna jako Etická škola a od roku 2015 je držitelem Stříbrné plakety Etického fóra.

Děti nesmyslně nepřetěžujeme, ale klademe velký důraz na kvalitu vzdělání.

Věříme, že lidé mohou být šťastní, vzdělaní a solidární!

“Jsme devítiletá základní škola s rozšířenou hodinovou dotací pro jazyky, matematiku a etiku.”

Učitelé v naší škole jsou lidé na svém místě, v první řadě je učení baví a mají děti rádi. Jsou také nadšeni pro svůj předmět a žákům předkládají poznatky zábavnou formou.

Sídlíme na Praze-východ v Dobřejovicích a máme vlastní školní autobusy, které jezdí z Kostelních Střimelic a z Říčan.

 

Kontaktujte nás: Kontakty