Družina a kroužky

Družina a školní klub

Odpolední vyžití dětí je zajištěno v rámci družiny pro mladší a školního klubu pro starší děti. Vedoucím týmu pro družinu, školní klub  a kroužky je paní Mgr. Nikoleta Justová. Náplní školní družiny není jen "pohlídání dětí", je to samostatně fungující celek s vlastním vzdělávacím plánem. Ten kopíruje tematicky nejen události školního roku a významné dny a svátky, ale také je oporou pro rozvoj ctností a dobrých vlastností dětí

 

Kroužky

Pro děti nabízíme kvalitně zajištěné kroužky. Věříme, že růstem v zálibách roste i kreativita a motivace dětí k učení, že tím rozvíjíme prvky osobnosti, které během  výuky nemusí tolik vyjít najevo. Navíc tím žáci získávají možnost rozšířit si obzory a tvořit nová přátelství. Kroužky slouží jako doplnění činnosti školní družiny ve více specificky zaměřených oblastech.

Kroužky jsou rozděleny do pěti základních sekcí: Hudba, Umění, Dramatika, Pohyb a Příroda a technologie. 

“Věříme, že růstem v zálibách roste i kreativita a motivace dětí k učení.”

Hudba

KLAVÍR
Individuální hra na klavír se zaměřením na akordickou hru a na moderní/populární hudbu. Děti se hravou a nenásilnou formou seznámí se základy hry na klavír. Je možné domluvit hru ve dvojicích.

Amálie Pivoňková, cena 1800,-/pololetí

KYTARA
Skupinová výuka pro max 4 děti. Hravou formou se děti naučí používat základní akordy a rytmy k doprovodu populárních písní.

Míša Justová, cena 1200,-/pololetí
1. skupina pro děti z 1. a 2. třídy
2. skupina pro děti od 3. třídy

SBOR
Základy zpěvu ve sborové praxi. Děti jsou hravou formou vedeny k rozvoji hudebnosti. Hudební rozvoj je podpořen hrou na perkusové nástroje.

Jan Vepřek, zdarma

KAPELA
Školní kapela získává na prestiži! Budeme se zaměřovat na základy kapelové hry a na nácvik hudebních
vystoupení v rozsahu jazz/rock. Vstup podmíněn talentovou zkouškou.

Jan Vepřek, cena 1200,-/pololetí


Umění

KRESBA MALBA
Seznámení se všemi dostupnými technikami kresby a malby, průprava ke kresbě podle skutečnosti, plenér, abstrakce, rozvoj fantazie a originality osobnosti, individuální přístup s ohledem na vlastním schopnosti a tempo, materiál a potřebné vybavení v ceně.

Míša Justová, cena 1600,-/pololetí

ARTEKERAMIKA
Kromě vytvoření krásných výrobků a radosti z tvorby bude cílem zdokonalení jemné motoriky a aktivní
relaxace, tento kroužek je velice vhodný zejména pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
materiál a potřebné vybavení a výpal keramiky v ceně.

Míša Justová, cena 1600,-/pololetí
pro děti od 1. třídy

KERAMIKA
Základy práce s keramickou hlínou, modelování, točení na hrnčířském kruhu, techniky zdobení a glazování, materiál, potřebné vybavení a výpal keramiky v ceně.

Niki Justová, cena 1600,-/pololetí
1. skupina pro děti od 1. třídy
2. skupina pro děti od 4. třídy

DÍLNIČKA
Kroužek pro tvořivé děti, řemeslné techniky, práce s různorodými materiály, malování a vyrábění, materiál a potřebné vybavení v ceně.

Niki Justová, cena 1600,-/pololetí
pro děti od 1. třídy

FOTOGRAFIE
Základní techniky fotografie, zaměření kroužku na rozvoj kreativity i na techniky fotografování.

Marek Hodek, cena 1200,-/pololetí


Dramatika

LOUTKA
Příprava a nácvik divadelního představení, výroba loutek, kulis, dekorací, plakátů a pozvánek, materiál
a potřebné vybavení v ceně.

Niki Justová, cena 1600,-/pololetí
úterý 16.00 – 17.30, pro děti od 4. třídy


Pohyb

BOJOVÉ SPORTY A SEBEOBRANA
Sportovní průprava, základní prvky sebeobrany, koordinace, obratnost,postřeh a rychlost

David Mibelli, cena 1200,-/pololetí
1. skupina pro děti z 1.-2. třídy
2. skupina pro děti ze 3.-4. třídy
3. skupina pro děti z 5.-7. třídy

FOTBAL-FLORBAL
Sportovní dvojkombinace, fotbal a floorball, dle počasí a zájmu dětí. Směřujeme děti ke sportovnímu
duchu a fair-play.

Petr Dulava, cena 1200,-/15 lekcí
1. skupina do 3. třídy
2. skupina od 4. třídy

MODERNÍ TANEC
Taneční kroužek, rozvoj pohybových schopností, choreografie pro začátečníky i pokročilé, nácvik vystoupení.

Daniela Kučerová, cena 1200,-/15 lekcí
1. skupina pro děti z 1. -3. třídy
2. skupina pro děti od 4. třídy

IRSKÝ TANEC
Taneční kroužek zaměřený na irské tance, rozvoj pohybových schopností, základní kroky, nácvik vystoupení.

Martina Justová, cena 1200,-/15 lekcí
pro děti od 1. třídy


Příroda a technologie

PRŮZKUMNÍK
Zábavné expedice do okolí Dobřejovic se zaměřením na poznávání přírody a pochopení ekologických vazeb.

Mgr. Tereza Svobodovácena 1200,-/15 lekcí
Pro děti od 1. třídy

IT KROUŽEK
Základní techniky ovládání počítače se zaměřením na programování hravou formou. Využíváme volně dostupné webové aplikace, které můžete i Vy zkusit doma.

Peter Zafka, 1200,-/15 lekcí

ZÁBAVNÁ LOGIKA
Rozvoj intelektových schopností v různých oblastech – logika, verbální schopnosti, matematické schopnosti, představivost, důvtip, funkční gramotnost, vnímání, postřeh, taktika, strategie. Lekce budou sestaveny z řešení kvízů a hlavolamů, hraní her a řešení úloh.

Václav Fořtík, 1600,-/15 lekcí
středa, 14.20-15.05, pro děti od 1.třídy

 

Soubory ke stažení

Krouzky.pdf