Zpět na náš tým
Mgr. Marie Pacltová

Mgr. Marie Pacltová

Učitelka výtvarné výchovy a předmětu Art

Marie se narodila v Benešově u Prahy, nyní žije v Praze. Vystudovala Střední uměleckou školu grafickou v Jihlavě, dále obor výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ na Pedagogické fakultě v Plzni. Absolvovala stáž na univerzitě v Bournemouth v rámci svého dalšího studia na FAMU, obor fotografie.

K učení výtvarné výchovy ji inspirovala praxe na ZUŠ v Čerčanech a během vysokoškolského studia vedla různé kroužky a workshopy. Několik let pracovala v organizaci Animánie v Plzni. Po škole vedla tvořivé dílny pro děti v sochařském studiu (Baby Bubec) a dětský klub v organizaci Romodrom. Nyní působí šestým rokem na SŠ Artecon v Praze, kde učí odborné výtvarné předměty.

V roce 2015 spoluzaložila Uměleckou platformu Karavana z.s., sdružující věřící umělce. Od roku 2018 spolupořádá festival TAKE CARE, který pomocí umění upozorňuje na ekologická témata.

Kromě učení se se věnuje tanci a vlastní výtvarné tvorbě, ve které často kombinuje různé materiály a techniky.

Ráda experimentuje a objevuje nové možnosti uměleckého vyjádření. Studenty vede především k samostatnosti, bezprostřednosti a objevení vlastního projevu a kreativity. Věří, že v každém je ukrytý tvořivý potenciál, který je dobrým nástrojem pro poznání sebe i druhých.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.