Publikováno 10.2.2021

Vyhlášení příjímacího řízení pro čtyřleté gymnázium

V souladu s § 60 odst. 1 zákona 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje základní škola a Gymnázium NAVIS 1. kolo přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 pro školní rok 2021/2022:

 GYMNÁZIUM - ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

Počet otevíraných tříd je jedna. Maximální počet přijímaných žáků je 20 pro rok školní 2021/2022.

Datum konání školní přijímací zkoušky: 15. 4. 2021 od 9:00. Termíny motivačního pohovoru budou stanoveny mezi 15. a 22. 4. dle domluvy s uchazeči.

Kritéria přijímacího řízení:

1.     Školní test z českého jazyka – max. 50 bodů

2.     Školní test z matematiky – max. 50 bodů

3.     Školní test z anglického jazyka – max. 50. bodů

4.     Motivační pohovor – max. 100 bodů

  • a.     Termíny motivačního pohovoru budou stanoveny mezi 15. a 22. 4. dle domluvy s uchazeči.
  • b.     Minimální počet potřebný ke splnění této části přijímací zkoušky je 30 bodů.
  • c.      Pohovor trvá zhruba 30 minut a je na něm přítomen zástupce vedení školy, zástupce učitelského sboru a zástupce vyučujících etiky. Student si vylosuje téma z oblasti hodnot (seznam viz školní filozofie) a hovoří na toto téma s komisí.
  • d.     Je možné přinést portfolio zájmů či jiných aktivit, které dosvědčují zájem, motivaci a soulad s cíli a hodnotami školy, ačkoliv tato skutečnost není nijak bodově ohodnocena.

Celkem max. 250 bodů

K úspěšnému složení přijímací zkoušky musí uchazeč získat alespoň 150 bodů v součtu a zároveň musí obdržet alespoň 30 bodů při ústním pohovoru. Uchazeči, kteří úspěšně splní přijímací řízení, poté budou seřazeni podle počtu získaných bodů od nejvyššího k nejnižšímu. Ke vzdělávání budou přijati ti s nejvyšším počtem bodů až do vyčerpání kapacity školy. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí los.

V případě nepříznivé epidemické situace či jiných důvodů hodných zřetele, může ředitel školy do 8. března rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky, a to v souladu s opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 5. 1. 2020 bod IV. Nahlédnutí do spisu je možné v kanceláři ředitele školy v prvním patře dne 30. dubna od 15:00 do 16:00. V případě, že se kapacita prvního ročníku (20 studentů) nenaplní v průběhu prvního kola, vyhlásí ředitel školy 2. kolo.

Do přihlášky vepište:

Základní škola a gymnázium Navis, kód oboru je 79-41-K/41 Gymnázium. V Dolích 444, 251 01, Světice

Mgr. J. Vepřek,

ředitel