Publikováno 17.9.2020

Opatření podzim 2020

Milí rodičové, vážení kolegové,
chceme být o krok napřed! Hygienická opatření, která se pravidelně vyhlašují, chceme sledovat s pečlivostí a být v předstihu před tím, co nás bezprostředně čeká. A to ze dvou důvodů: nepřejeme si jakýkoliv zmatek a rychlé změny a také chceme všechny lidi v našem projektu a jejich blízké co nejvíce chránit.
Přejeme si učit prezenčně, jak jen to bude možné. Proto jsme po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje udělali opatření, která všechna směřují k tomu, abychom děti, učitele i Vás co nejvíce ochránili, a přitom zabezpečili co nejpříjemnější školní prostředí.
Všechna opatření směřují k tomu, abychom se mohli potkávat a abychom zachovali kvalitu a úroveň naší výuky ve stávající podobě. Opatření jsou preventivní, zatím se mezi námi neobjevila osoba s covid19.
Při zachování těchto opatření je výhled, že pokud by se na škole objevila osoba s covid19, do karantény by se dostalo minimální množství žáků/učitelů.
Za Základní školu Navis
Jan Vepřek

1. Družina bude od pondělí 21. 9. 2020 přeorganizována tak, aby každé třídě odpovídalo oddělení družinového provozu. Chceme pro Vás zachovat možnost družiny, abychom zbytečně nenarušovali rodinný provoz.
2. Od pátku 18. 9. 2020 nosí všichni žáci druhého stupně a všichni pracovníci školy až do odvolání roušky či respirátory během celého školního provozu (tedy i během výuky). Roušky se mohou odkládat při pobytech venku.
3. Začátek školních kroužků je až do odvolání posunut.
4. Všechny rodiče žádáme, aby do školy docházeli jen v nutných případech a vždy vybaveni rouškou či respirátorem.
5. Během obědových pauz jsou dohledy jak v jídelně tak venku koncipovány tak, aby nedocházelo ke zbytečnému míchání učitelů a žáků, kteří se za běžných okolností výuky nepotkávají.
6. Do odvolání se ruší školní akce a výlety na kulturní akce a další místa, kde je větší koncentrace lidí.
7. Během tutoringu a individuálních náprav nosíme roušky či respirátory a udržujeme odstup (nejlépe dva metry).
8. Až do odvolání se ruší pobyty uchazečů na zkoušku.
9. Všechny učitele prosíme, aby se po vyučování zbytečně nezdržovali ve společných prostorách.
10. Spojované vyučovací hodiny (tělocvik, náboženství), jsou rozděleny na počet skupin odpovídající počtu tříd, v případně jednoho či dvou účastníků je spojení tolerováno při zachování dvoumetrových odstupů a roušek.

Soubory ke stažení

Září 2020.png