Publikováno 15.5.2018

Výsledky našich dětí 2018

Vážení rodiče,
dorazily výsledky ze SCIO testování a my každému rodiči posíláme výsledek jejich dítěte/dětí. Výsledky celé školy jako celku jsou nadprůměrné, a proto jsme na naše děti velice hrdí. SCIO testování totiž zohledňuje nejen cílový výsledek, ale také to, jaké mají děti studijní předpoklady. Je tedy vidět, že se naši žáci opravdu snaží a že pedagogové pracují citlivě a kvalitně.

“Máme radost, že naše děti rostou.”

Chtěl bych alespoň nastínit některé výsledky v jednotlivých třídách.

Ve třetí třídě jsme dopadli průměrně, což částečně přisuzujeme tomu, že to by první test, který děti skládaly na počítači. Doteď jsme pracovali s testy v papírové formě a online forma některé z dětí mírně vyvedla z míry. U mnoha dětí víme, že se zadrhly, protože se špatně pohybovaly v online prosředí. I to ale vnímáme jako oblast, ve které se můžeme zlepšit, a do budoucna se na to zaměříme. U ostatních tříd již tento deficit nevidíme a je vidět, že děti procházející naším vzdělávacím systémem rostou a postupně sílí!

V páté třídě dopadly děti ve všech testovaných oblastech nadprůměrně, například v českém jazyce jsme dopadli lépe než 60% škol.
V sedmé třídě jsme dopadli ve všech testovaných oblastech výborně. V češtině jsme dosáhli na percentil 70% a v matematice dokonce na 80%!

Myslím si, že výsledek jasně ukazuje pozitivní směřování akademického výkonu dětí. Je dobré zímínit, že veškeré výsledky jsou kompletní z celé třídy, to znamená, že jsou zahrnuty i všechny děti s různými druhy specifických potřeb. Máme radost, že naše děti rostou a že jim smíme předávat to, co známe a vést je k tomu, co je dle našeho nejlepšího svědomí dobré.

 

Za Základní školu Navis

Mgr. Jan Vepřek