Publikováno 23.5.2018

Angličtina 2018

Vážení rodiče vážení přátelé školy, otestovali jsme naše žáky v angličtině a zde přinášíme výsledky. Máme z našich dětí opravdu radost! Pátou a sedmou třídu jsme testovali v Evropském referenčním rámci pro jazyky SARR. Většina testovaných žáků napříč třídami dosáhlo minimálně úrovně A2. 14% našich žáků je již nyní na úrovni běžně dosahované při maturitní zkoušce (min. B1) a 7% žáků dosahuje úrovně B2! Testované výsledky jsou kompletní - včetně všech dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Navrhuji, abyte s dětmi tyto výsledky oslavili čajem o páté, nebo anglickou snídaní :) A0 - začátečník, A1 - začátečník, používá fráze a slovíčka na základní komunikační úrovni A2 - rozumí tématům sobě blízkým a mluví o nich, B1 - rozumí běžným tématům a mluví o nich, úroveň české maturity B2 - rozumí složitým tématům a mluví o nich Zdravím, J. Vepřek

Vážení rodiče vážení přátelé školy,
otestovali jsme naše žáky v angličtině a zde přinášíme výsledky. Máme z našich dětí opravdu radost!
Pátou a sedmou třídu jsme testovali v Evropském referenčním rámci pro jazyky SERR. Většina testovaných žáků napříč třídami dosáhlo minimálně úrovně A2. 14% našich žáků je již nyní na úrovni běžně dosahované při maturitní zkoušce (min. B1) a 7% žáků dosahuje úrovně B2! Testované výsledky jsou kompletní - včetně všech dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.
Navrhuji, abyte s dětmi tyto výsledky oslavili čajem o páté, nebo anglickou snídaní :)


A0 - začátečník,
A1 - začátečník, používá fráze a slovíčka na základní komunikační úrovni
A2 - rozumí tématům sobě blízkým a mluví o nich,
B1 - rozumí běžným tématům a mluví o nich, úroveň české maturity
B2 - rozumí složitým tématům a mluví o nich


Zdravím, J. Vepřek