Publikováno 18.4.2018

CLIL

Znáte CLIL? Je to metoda Content Language Integrated Learning a znamená, že v rámci předmětu je určitá část látky vyučována, zkoušena a opakována v anglickém jazyce. Tato metoda pomáhá žákům komunikovat v cizím jazyce a zároveň oživuje průběh hodiny. Začínáme v hodinách biologie a zeměpisu. Paní učitelka Svobodová se ujala implementace na druhém stupni Navisu ve svých předmětech a my se těšíme na výsledky :)

Znáte CLIL? Je to metoda Content Language Integrated Learning a znamená, že v rámci předmětu je určitá část látky vyučována, zkoušena a opakována v anglickém jazyce. Tato metoda pomáhá žákům komunikovat v cizím jazyce a zároveň oživuje průběh hodiny. Začínáme v hodinách biologie a zeměpisu. Paní učitelka Svobodová se ujala implementace na druhém stupni Navisu ve svých předmětech a my se těšíme na výsledky :)