Zpět na náš tým
fotografie zaměstnance školy

Bc. Michaela Marešová, DiS.

Vychovatelka

maresova@skoly-navis.cz

Michaela se narodila v Praze, kde studovala střední odbornou školu, poté studovala Vyšší odbornou školu sociálně právní Jahodovka, kde vystudovala obor sociální práce. Na bakalářské studium nastoupila na Vysokou školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Příbrami. 

Po studiu začala pracovat jako asistentka v mateřské škole, kde pomáhala s péčí o dívku s kombinovaným postižením. Poté se věnovala své vystudované profesi v Olivově dětské léčebně. Na škole pracuje od roku 2018, nejdříve jako vychovatelka v klubu pro druhostupňové děti a v současnosti se věnuje v družině dětem v 1. a 2. třídě. 

Ve volném čase chodí hrát badminton, běhat, na fotbal, čte knížky, a má 6 sourozenců. O prázdninách jezdí na letní tábory jako vedoucí. Ráda jezdí na výlety do přírody a na chatu.