Zpět na náš tým
fotografie zaměstnance školy

Mgr. Mária Dvořáková

Asistentka pedagoga

dvorakova@skoly-navis.cz

Mária pochází z malebného města Banská Bystrica, kde vystudovala učitelství slovenského jazyka a výtvarné výchovy na Univerzitě Mateja Bella. Deset let pracovala na Soukromé spojené škole a soukromém gymnáziu v Kremnici, kde získala pracovní i osobní zkušenosti s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a s dětmi z marginalizovaných romských komunit. Láska k dětem, učení i práce asistentky ji naučila individuálnímu přístupu, respektování osobnosti dítěte, jak je důležité tvořit atmosféru porozumění a přijetí.  Na základní škole Navis pracuje již druhým rokem jako asistent pedagoga. 

Ráda pěstuje bylinky a květiny, čte a chodí do přírody. Někdy se trošku věnuje umělecké tvorbě a keramice. Její zálibou je i pečení dortů.   

Věří, že škola je místem pro rozvoj celé osobnosti dítěte, místem, kam se žáci těší, místem porozumění a přijetí.