Pozadí hlavního banneru
Zpět na náš tým
Lada Kolompárová, DiS.

Lada Kolompárová, DiS.

Asistentka pedagoga

Lada pochází z Jeseníku, ale již několik let žije v Praze. Vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě v oboru hra na trombon. Ještě v době studií získala práci na pozici učitele hry na dechové nástroje a hudební nauky na ZUŠ Karla Ditterse ve Vidnavě, kde získala první zkušenosti s prací s dětmi různých věkových kategorií. V současnosti pracuje na pozici asistentky pedagoga na základní škole Navis. Absolvovala kvalifikační studium pedagogiky pro asistenty pedagoga. V rámci kroužků na vyučuje hru na dechové nástroje. V letošním roce začíná studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, obor adiktologie. 

Stále se věnuje hudbě, jejímu poslechu a také hraní na dechové nástroje.  Ráda čte faktografickou literaturu, hlavně biografie a autobiografie. Při návštěvě Jeseníku vyhledává klid na místních kopcích.  

Ve škole by dětem měla být ukázána lidskost a fakt, že nikdo není neomylný. Přijímat chyby své i svého okolí a poučit se z nich. Škola by také měla naučit děti přistupovat k sobě navzájem ohleduplně a laskavě. Vyslechnout si své okolí a pomoci. Neučit se jen znalosti, ale také jak být hodnotným člověkem. 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.