Pozadí hlavního banneru

Infrastruktura pro výuku přírodních věd na ZŠ Navis

 

  

Název projektu: Infrastruktura pro výuku přírodních věd na ZŠ Navis

Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016224

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU

Výzva: 11. výzva MAS Říčansko – IROP – Školství a vzdělávání 2021

 

Cílem realizace projektu je vybudování kvalitní a moderní infrastruktury základní školy pro výuku předmětů v oblastech klíčových kompetencí. Základní škola nabídne žákům prostřednictvím nově moderně vybavené učebny přírodních věd atraktivní prostředí pro vzdělávání, ve kterém bude možné rozvíjet nadání každého žáka. Cílem projektu je vybavit odbornou učebnu přírodních věd v ZŠ Navis. Učebna přírodních věd bude vybavena specializovanými sadami pomůcek pro výuku a multimediálními prvky, které umožní jak teoretickou, tak demonstrativní výuku odborných předmětů v oblasti klíčových kompetencí. Do učebny bude pořízen také interaktivní displej a tablety, které budou rozvíjet digitální kompetence.

 

Projekt je spolufinacován Evropskou unií.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.