Harmonogram 2020/2021

září
01.09.2020 Zahájení školního roku 8:15, společná mše svatá
02.09.2020 Třídní schůzky 1. - 5. třída, od 16:30
03.09.2020 Třídní schůzky 6. - 9. třída, od 16:30
18.09.2020 Slavnostní stužkování a kravatování (1. a 6. třída), od 16:30
28.09.2020 Státní svátek


říjen
22.10.2020 Podzimní slavnost od 15:00
26.-30.10.2020 Podzimní prázdniny


listopad
10.11.2020 Pedagogická rada
11.-12.11.2020 Konzultace dle vypsaných termínů
16.11.2020 Projetkový den svobody
17.11.2020 Státní svátek
24.11.2020 Den otevřených dveří od 16:00
26.11.2020 Adventní dílny od 15:00


prosinec
18.12.2020 Den tutorů
18.12.2020 Vánoční setkání od 15:00
23.12.2020 -  3.1.2021 Vánoční prázdniny


leden
12.01.2021 Pedagogická rada
28.01.2021 Ukončení 1. pololetí, vysvědčení
29.01.2021 Pololetní prázdniny


únor
11.02.2021 Masopustní karneval
17.02.2021 Popeleční středa, společná mše od 8:15


březen
2.03.2021 Den otevřených dveří od 16:00
8.-14.3.2021 Jarní prázdniny
30.03.2021 Velikonoční jarmark od 15:00


duben
1.-5.4.2021 Velikonoční prázdniny
13.04.2021 Pedagogická rada
14.-15.4.2021 Konzultace dle vypsaných termínů
20.-22.4.2021 Zápis do 1. třídy
23.4.20201 Projektový den knihy a Andersenovo odpoledne


květen
20.05.2021 Projektový den Navis pomáhá
28.05.2021 Den dětí, Run and Help


červen
17.06.2021 Absolventské práce 9. třídy
18.06.2021 Pedagogická rada
25.06.2021 Den tutorů
29.06.2021 Zámecká slavnost, loučení s 9. třídou od 15:00
30.06.2021 Ukončení školního roku, mše svatá od 8:15, vysvědčení