Harmonogram 2019/2020

září
2.9. Zahájení školního roku 8:15, společná mše svatá
4.9. Třídní schůzky 1. - 5. třída, od 16:30
5.9. Třídní schůzky 6. - 9. třída, od 16:30
13.9. Slavnostní stužkování a kravatování /1.a 6.třída/, od 16:30

říjen
24.10. Podzimní slavnost od 15:00
28.10.- 1.11. Podzimní prázdniny

listopad
12.11. Pedagogická rada
13.-14.11. Konzultace dle vypsaných termínů
26.11. Den otevřených dveří od 16:00
28.11. Adventní dílny od 15:00

prosinec 
13.12. Den tutorů
20.12. Vánoční setkání od 15:00
23.12.-5.1. Vánoční prázdniny

leden
14.1. Pedagogická rada
30.1. Ukončení 1. pololetí, vysvědčení
31.1. Pololetní prázdniny

únor
20.2. Masopustní karneval
26.2. Popeleční středa, společná mše od 8:15

březen
2.3.-6.3. Jarní prázdniny
24.3. Den otevřených dveří od 16:00
27.3. Andersenovo odpoledne od 14:00

duben
7.4. Velikonoční jarmark od 15:00
9.-13.4. Velikonoční prázdniny
14.4. Pedagogická rada
15.-16.4. Konzultace dle vypsaných termínů
21.-23.4. Zápis do 1. třídy

květen
1.5. Státní svátek
8.5. Státní svátek
29.5. Den dětí, Run and Help

červen
12.6. Den tutorů
18.6. Absolventské práce 9. třídy
19.6. Pedagogická rada
25.6. Zámecká slavnost, loučení s 9. třídou od 15:00
26.6. Ukončení školního roku, mše svatá od 8:15, vysvědčení


MŠE SVATÁ


  • Mše svatá/Promluva s dětmi je sloužena ve školní kapli každý pátek ve 13:00. Rodiče jsou samozřejmě srdečně zváni. Mši slouží pravidelně O. Manuel Lobo.