Harmonogram 2018/2019

 

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

 • 3. 9. 2018 – Zahájení, mše svatá od 8:15, zváni jsou samozřejmě i rodičové
 • 5. 9. 2018 – Zahajovací třídní schůzky od 16:30, 1. – 4. třída
 • 6. 9. 2018 – Zahajovací třídní schůzky od 16:30, 5. – 8. třída
 • 21. 9. 2018 – Stužkování a kravatování od 16:30
 • 28. 9. 2018 – Státní svátek
 • 18.10. 2018 – Podzimní slavnost od 15.00 do 17.00
 • 29. – 30. 10. 2018 – Podzimní prázdniny
 • 13. 11. 2018 – Pedagogická rada
 • 13. 11. 2018 – Třídní schůzky od 16:30, 1. – 4. třída od 16:30
 • 14. 11. 2018 – Třídní schůzky od 16:30, 5. – 8. třída od 16:30
 • 28. 11. 2018 – Den otevřených dveří od 16:00
 • 29. 11.2018 – Adventní noc ve škole, 7. a 8. třída
 • 13. 12. 2018 – Adventní dílny od 15.00 do 17.00
 • 14. 12. 2018 – Den tutorů
 • 21. 12. 2018 – Vánoční besídka od 15:00
 • 24. 12. 2018 – 7. 1. Vánoční prázdniny
 • 15. 1. 2019 – Pedagogická rada
 • 31. 1. 2019 – Konec prvního pololetí, vysvědčení
 • 1. 2. 2019 – Pololetní prázdniny
 • 25. 2. – 3. 3. 2019 – Jarní prázdniny
 • 5. 3. 2019 – Masopustní karneval od 15.00 do 17.00
 • 20. 3. 2019 – Den otevřených dveří od 16:00
 • 9. 4. 2019 – Pedagogická rada
 • 9. 4. 2019 – Třídní schůzky od 16:30, 1. – 4. třída od 16:30
 • 10. 4. 2019 – Třídní schůzky od 16:30, 5. – 8. třída od 16:30
 • 10. 4. – 12. 4. 2019 – Zápis do první třídy
 • 16. 4. 2019 – Velikonoční jarmark od 15.00 do 17.00
 • 18. 4. – 22. 4. 2019 – Velikonoční prázdniny
 • 1. 5. – 3. 5. 2019 – Státní svátek, ředitelské volno
 • 30. 5. 2019 – Noc s Andersenem - noc ve škole, 1. - 6. třída
 • 31. 5. 2019 – Den dětí
 • 11. 6. 2019 – Pedagogická rada
 • 14. 6. 2018 – Den tutorů
 • 21. 6. 2019 – Zámecká slavnost od 15:00
 • 28. 6. 2019 – Konec druhého pololetí, vysvědčení
 • 1. 7. – 31. 8 2019 – Hlavní prázdniny

MŠE SVATÁ


 • Mše svatá/Promluva s dětmi je sloužena ve školní kapli každý pátek ve 13:00. Rodiče jsou samozřejmě srdečně zváni. Mši slouží pravidelně O. Manuel Lobo.