Výlet s tatínky

Naši předkové umisťovali s oblibou svá sídla na přirozeně chráněná místa jakými jsou ostrožny, protáhlé plošné terénní útvary ohraničené strmými svahy.
Datum konání : 25.5.2019

Na jedné takové ostrožně nad údolím řeky Šembery se usídlili lidé již v mladší době bronzové (1300 př. n.).
Pojďte prožít trochu dobrodružství a podívat se na místo kde naši předci založili svá obydlí .
Budeme hledat skrytá tajemství a když nám bude dopřáno opečeme si nejakou baštu na ohni.
Na výpravu vyrazíme 25. května, podrobnější internace budou následovat.
Na všechny odvážné účastníky se těšíme.

Josef Hájek