Pro uchazeče

Dny otevřených dveří

Velice rádi Vám představíme naší školu. Vysvětlíme školní filozofii a odpovíme na všechny otázky, které Vás zajímají.

Přestup a zápis

Přestup

Do Základní školy Navis přijímáme nové děti v průběhu celého roku. Našim cílem není vybrat "nejvýkonnější a nejchtřejší" děti, chceme s každou rodinou spolupracovat na akademickém rozvoji dítěte a na celkovém osobnostním růstu. V roce 2016 jsme otevřeli druhý stupeň, je tedy možné řešit přestup do vyšších ročníků. Každým rokem otevíráme novou třídu. Zde je pro přehled schéma otevíraných tříd:

  • 2017/2018 - 7 tříd
  • 2018/2019 - 8 tříd
  • 2019/2020 - 9 tříd

Naše škola stojí na pevném sepjetí s rodinami. Proto vedeme s každou rodinou rozhovor, při kterém vysvětlíme školní filozofii a směřování školy.

Pokud se jedná o přestup dítěte, domlouváme se na zkušebním období u nás ve škole po dobu 3 až 5 dnů. Chceme, aby nástup k nám do školy byl co nejplynulejší a pro všechny strany nejpříjemnější. Každé dítě dostane při příchodu do školy "buddyho", který pomůže provést po škole a vysvětlit naše školní prostředí.

Zkušenosti se zapojením nových dětí do našeho školního prostředí máme bohaté. Během školního roku 2015/2016 jsme vyrostli o 30% a děti se zapojily skvěle, jak ostatně potvrzují jejich tutoři i jejich výsledky v testech Kalibro.

Postup při přestupu na ZŠ Navis:

  • Osobní schůzka s rodinou, seznámení se s filozofií školy a s prostředím
  • Stanovení zkušebního období ve škole
  • Hodnotící schůzka s rodinou, vyřešení dokumentace (přihláška apod.)
Informace ohledně zápisu do 1. třídy:

Zápis

Vážení rodiče,

zápis na Základní školu Navis proběhne 18. a 20. 4. 2018. Velice si vážíme vašeho zájmu o naši školu. Jsme rádi, že oslovujeme rodiny, které mají opravdový zájem o vzdělání a výchovu svých dětí. Tak jako předchozí rok, i letos bude zápis probíhat formou dopolední návštěvy dětí v naší škole. Program povedou naše primární pedagožky a děti budou rozděleny do skupin po 10 až 15. Zároveň bude u zápisu přítomna školní speciální pedagožka a psycholožka. Sejdeme se v 8:30 a skončíme po 12:00, kdy děti dostanou oběd. Prosíme, abyste na zápis přinesli 70Kč, které uhradí náklady na pitný režim a jídlo. S sebou děti potřebují přezůvky a malou svačinku na dopolední pauzu. Pitný režim zajistíme.
Nabízíme i družinu do 17:00.

Bodově ohodnotíme:
Školní připravenost (sociální dovednosti, pozornost, samostatnost, komunikativní dovednosti, grafomotorika, jemná motorika, sluchová analýza, vizuální analýza)
Dítě má sourozence na ZŠ Navis
Dítě přichází ze školky MŠ Ratolest v Petříkově

Je potřeba splnit tyto tři kroky:
1. Své dítě zapište do tohoto formuláře. Formulář
2. Se mnou si domluvte schůzku, která proběhne ještě před zápisem. Promluvíme si o směřování naší školy a o specifikách výuky na Navisu. Pokud již na naší škole dítě máte, nebo pokud jsme se již viděli před rokem (a řešíte odklad), není potřeba schůzku domlouvat. Kontaktujte mne na veprek.j@gmail.com nebo na tel. 775029593
3. Vyplňte přihlášku v příloze emailu. Můžete ji přinést na schůzku s panem ředitelem, v den zápisu, nebo můžete naskenovanou poslat na sekretariat@skoly-navis.cz

Budeme se snažit vyhovět Vašemu výběru data, každopádně od nás dostanete potvrzující email. Do první třídy budeme přijímat nejvýše 15 dětí. Výsledky budou zveřejněny na webu školy nejpozději do 30 dnů od data zápisu.
Těšíme se na setkání.
 
S přátelským pozdravem
Mgr. Jan Vepřek

ředitel Základní školy Navis

www.zsnavis.cz
775029593

 

Máte zájem o zapsání svého dítěte na naši školu? Ozvěte se nám.
Kontaktujte nás: Kontakty